Menu Zamknij

REGULAMIN PROMOCJI W KÓŁKO KRĘCĘ

Ogólne warunki promocji w serwisie Mariusz Konieczny Serwis. Naprawa rowerów


1. Promocja na serwis obejmuje dwie usługi do wyboru: serwis podstawowy lub serwis rozszerzony.

2. Wybierając nagrodę w formie promocji na usługę serwisową należy skontaktować się z serwisem w celu ustalenia terminu przyjęcia roweru do warsztatu.

3. Termin przyjęcia wyznacza Mariusz Konieczny Serwis. Naprawa rowerów.

4. Podczas przyjęcia roweru następuje ogólna ocena stanu roweru przez serwis. Ustalany jest przybliżony koszt części, które należy wymienić z powodu uszkodzenia lub zużycia. Koszt ten może ulec zmianie podczas wykonywania serwisu.

5. W przypadku gdy dodatkowy koszt będzie mniejszy niż 50 zł wymiana uszkodzonej lub zużytej części nastąpi bez uzgodnienia z Klientem, a informacja o wymianie zostanie podana podczas odbioru roweru.

6. W przypadku, gdy dodatkowy koszt będzie większy niż 50 zł, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie.

7. W przypadku braku zgody Klienta na kontynuowanie naprawy, Klient zobowiązany jest do rozliczenia się z serwisem za dotychczasową pracę i użyte materiały.

8. Po zakończeniu napraw, bądź w przypadku rezygnacji z dalszych usług serwisowania, Klient zobowiązany jest do odebrania roweru w terminie 2 dni roboczych. Za nieodebranie roweru w terminie i brak kontaktu zostanie naliczona opłata dodatkowa w wysokości 15 zł za każdy dzień magazynowania roweru.

9. W przypadku bardziej złożonych napraw, które mogą wymagać części o ograniczonej dostępności, oraz dużym obłożeniem Klient zostanie poinformowany o późniejszym terminie odbioru serwisowanego sprzętu.