Menu Zamknij

REGULAMIN SERWISU ROWEROWEGO


1. Ceny usług serwisowych nie zawierają kosztów wymienionych części rowerowych.
2. Ocena stanu roweru następuje w momencie przyjmowania roweru na serwis i w obecności Klienta. Ustalany jest przybliżony koszt części, które należy wymienić z powodu uszkodzenia lub zużycia. Koszt ten może ulec zmianie podczas wykonywania serwisu.
3. W przypadku, gdy dodatkowy koszt będzie mniejszy niż 50 zł, wymiana części nastąpi bez uzgodnienia z Klientem, a informacja o wymianie zostanie podana podczas odbioru roweru.
4. W przypadku, gdy dodatkowy koszt będzie większy niż 50 zł, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie.
5. W przypadku braku zgody Klienta na kontynuowanie naprawy, Klient zobowiązany jest do rozliczenia się z serwisem za dotychczasową pracę i użyte materiały.
6. Po zakończeniu napraw, bądź w przypadku rezygnacji z dalszych usług serwisowania, Klient zobowiązany jest do odebrania roweru w terminie 2 dni roboczych. Za nieodebranie roweru w terminie i brak kontaktu zostanie naliczona opłata dodatkowa w wysokości 15 zł za każdy dzień magazynowania roweru.
7. W przypadku bardziej złożonych napraw, które mogą wymagać części o ograniczonej dostępności, Klient zostanie poinformowany o późniejszym terminie odbioru serwisowanego sprzętu.